UNCONTROLLED BARKING Archives - LAZE MEDIA
കാസ്സിയുടെയും ഫോക്സിന്റെയും തല്ലുമാല(How to stop dog fight)

കാസ്സിയുടെയും ഫോക്സിന്റെയും തല്ലുമാല(How to stop dog fight)

“കാസ്സിയുടെയും ഫോക്സിന്റെയും തല്ലുമാല”(How to stop dog fight) ഏഴ് വയസ്സുകാരി ഡാഷ്ഹണ്ട് കാസ്സിയും ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ ലാബ്രഡോർ ഫോക്സും. രണ്ട് പേരും താമസം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ. രണ്ടുപേരും ദിവസവും കാണുന്നവർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഫോക്സ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ...